img_2017_259_42

SVEČANI PROGRAM U POVODU 25 GODINA PONOVNOG UVOĐENJA KATOLIČKOG VJERONAUKA U ŠKOLE