img_2017_283_001

VIDEO: PROMOTIVNI SPOT “POŽAR U SOCIJALNOM DOMU CARITASA BISKUPIJE BANJA LUKA SV. IVAN PAVAO II”

Caritas Bosne i Hercegovine snimio je spot u suradnji s Caritasom biskupije Banja Luka, Socijalni centrom “Sv. Ivan Pavao II” i profesionalnom teritorijalnom vatrogasnom jedinicom Banja Luka.

U sklopu projekta “Smanjivanje rizika od katastrofa” Caritas u BiH radi na spremnosti djece, odraslih, mladih i starih odgovoriti na moguće katastrofe u njihovom okruženju. U suradnji s profesionalnom teritorijalnom vatrogasnom jedinicom iz Banja Luke i u suradnji s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasovim Socijalnim centrom „Sv. Ivan Pavao II“ u Banja Luci snimljen je spot evakuacije štićenika doma.

Pokazna vježba ima više ciljeva, a jedan od njih je i upoznavanje vatrogasne jedinice sa planom evakuacije doma, educiranja djelatnika centra kako postupiti ako se desi požar, štićenike pripremiti na spremnost i suradnju ako se nešto desi i kroz ovaj spot pokazati široj javnosti kako se može svaka institucija pripremiti na moguće katastrofe u svom okruženju.

Caritas Banja Luka
Banja Luka, 13. srpanj 2017.