img_2017_374_001

IMENDANSKI KALENDAR BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

U skladu s odlukom biskupa, izrađen je Katolički imendanski kalendar za područje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu koji je na raspolaganju svima koji budu željeli tiskati katolički kalendar.

Katolički imendanski kalendar se dostavlja javnosti kako bi se svi, koji kane tiskati katolički kalendar, pridržavali ovog predloška.

Katolički kalendar se može preuzeti ovdje:
Kalendar u PDF formatu
Kalendar u WORD formatu

KTA
Sarajevo, 15. rujan 2017.