img_2017_383_003

CARITAS BOSNE I HERCEGOVINE ORGANIZIRAO ZA DJELATNIKE RADIONICU „PISANJE IZVJEŠĆA“

U organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica, Caritasa i umrežavanje za izgradnju otpornosti na katastrofe“ – DRR 2017 u prostorijama Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu od 21. do 22. rujna 2017. održana je radionica na temu „Pisanje izvješća“. Na radionici je 13 sudionika educirano o načinima uvezivanja implementiranih aktivnosti i projektnog prijedloga s posebnim osvrtom na logički okvir projekta specifično indikatorima i očekivanim rezultatima. Osim teoretskog dijela, svi sudionici su kroz praktični dio trebali prepraviti postojeći dio izvješća, koji će biti u skladu sa naučenim lekcijama kroz teoretski dio. Na kraju su svi radili na listi za provjeru što sve jedno izvješće treba sadržavati i kojih se sve pravila treba pridržavati.

Dvodnevnu radionicu vodio je Zlatko Malić, djelatnik Caritasa Bosne i Hercegovine, a sudionici su bili Caritasovi djelatnici iz Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, Caritasa biskupije Banja Luka i Caritasa biskupija Mostar Duvno i Trebinje Mrkan i Caritasa Bosne i Hercegovine koji rade na projektima Izgradnje kapaciteta lokalnih zajednica, Caritasa i umrežavanju za izgradnju otpornosti na katastrofe, Opservatorij siromaštva, Osnaživanje žena u BiH, Pučka kuhinja i Župni Caritas. Svi Caritasovi projekti imaju za cilj pomoći čovjeka u potrebi, stoga je važno razvijati kapacitete kroz educiranje djelatnika za pisanje projekta, upravljanjem projektom, vođenje treninga i radionica pisanje izvješća itd.

CARITAS
Sarajevo, 25. rujan 2017.