img_2017_391_003

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CARITASA BiH

U utorak, 3. listopada 2017. u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu održana je sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH. Sjednicu je sazvao i sjednici predsjedao predsjednik Caritasa BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Također na sjednici su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća: generalni vikari svih bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i svih nad/biskupijskih Caritasa. Za stalnog zapisničara određena je djelatnica Caritasa BiH gđa Ivona Vidačković.

Nakon molitve i pozdrava pristupilo se usvajanju zapisnika prošle sjednice i prihvaćanju predloženog Dnevnog reda. U prvom dijelu sjednice raspravljalo se o temama koje su u ovom trenutku prevažne za daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke crkve u BiH prema važećim crkvenim i državnim odredbama i zakonima. U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su sljedeće teme: Kratka usmena obavijest o prihvaćenom Općem pravilniku Caritasa BiH na zadnjoj sjednici nad/biskupa BK BiH sredinom srpnja ove godine, predložak Godišnjeg financijskog plana Caritasa BiH za sljedeću 2018. godinu, informacije o novonastalom ustrojstvu Socijalno-edukacijskog centra sa sjedištem u Banja Luci, ovogodišnji sastanak predsjednika i ravnatelja dvaju nacionalnih i svih nad/biskupijskih Caritasa BiH i RH. Na kraju prvog dijela sjednice dogovoreno da se sljedeća sjednica održi početkom svibnja 2018. godine.

U drugom dijelu sjednice, kao što je najavljeno na prethodnog sjednici, sudjelovao je izvršni ravnatelj Caritasa Internationalisa, koji ima sjedište u Vatikanu, gosp. Jacob Winter, koji je ovih dana boravio u Bosni i Hercegovini i u posjeti Caritasu BiH. U slici i riječi nazočnim članovima Upravnog vijeća predstavio je temu „Menadžment standardi trajna obveza Caritasa na svim razinama“. Kroz izlaganje moglo se vidjeti mjesto i uloga Caritasa Internationalis u životu Katoličke crkve, ali i doprinos Menadžment standarda s obzirom na transparentnost Caritasa u 165 članica. Kroz plodnu raspravu o raznim temama vezanim za mjesto i ulogu Caritasa na svim razinama, mnoge stvari se još više pojasnilo kako bi svaki Caritas ostvario svoje poslanje.

CARITAS
Sarajevo, 3. listopad 2017.