img_2017_399_001

HERMANOVA PRIČA PREDSTAVLJENA DJECI IZ VRTIĆA “ČIKA JOVA ZMAJ” IZ FOČE

U prostorijama predškolske ustanove “Maslačak” u subotu, 7. listopada 2017. u Banjoj Luci, održana je edukativna radionica za djecu “Pripremimo se sa Hermanom – učimo o prirodnim nepogodama”. Na radionici je sudjelovalo 15 djece uzrasta 4 do 6 godina i 5 odgajatelja iz JU dječji vrtić “Čika Jova Zmaj” iz Foče, koji su bili u trodnevnoj posjeti prijateljima iz Banja Luke, a vodila ju je Larisa Pejić, psiholog i montesori odgajatelj. Ova radionica je jedna od aktivnosti koja se provodi u sklopu projekta ”Smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda – DRR 2107.”, kojeg implementira Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji sa tri biskupijska Caritasa.

Ispred Caritasa na radionici su sudjelovali: Dijana Muzička i Kristina Bičvić iz Caritasa Bosne i Hercegovine , te Nikica Prskalo iz Caritasa Banja Luka.

Radionica “Pripremimo se sa Hermanom” ima za cilj jačanje socio-emocionalnog, kao i intelektualnog aspekta razvoja ličnosti predškolske djece, upoznavanje djece sa prirodnim nepogodama i njihovom prevencijom, te jačanju kompetencija pred školaraca u sferi praktičnog života u BiH regiji, koji je podložan potresima/poplavama. Univerzalnost Herman radionice se ogleda u činjenici da djeca predškolskog uzrasta nakon kreativnog predavanja, koje uključuje vježbe i igre uloga, imaju priliku naknadno educirati svoje roditelje, braću, sestre i širu okolinu o značaju mjera zaštite i svjesnosti opasnosti, tj. – proširiti informaciju van vršnjačke grupe, obuhvaćajući sve starosne kategorije.

CARTAS Banja Luka
Banja Luka, 10. listopad 2017.