img_2017_417_005

OBUKA ZA DADILJE

Kroz projekt „Osnaživanje žena u BiH“ Caritas Bosne i Hercegovine je u listopadu 2017., u Mostaru realizirao obuku za dadilje koju su pohađale žene iz Banja luke, Sarajeva i Mostara.

Na obuci se učilo o razvojnim igrama iz aspekta motornog, govornog i socio-emotivnog razvoja djece, kao i o zdravoj prehrani, sigurnom okruženju za djecu, te pružanju prve pomoći, odnosno pravilnim reakcijama o svim najčešćim zdravstvenim situacijama u radu s djecom. Intenzivno se radilo i na svim aspektima razvoja komunikacije s djecom, ali i na komunikaciji između roditelja i dadilja. Značajan dio obuke činile su praktične vježbe u kabinetu, kao i izravan rad s djecom u vrtiću kroz praksu uz mentorstvo trenera ove obuke.

„Svim ženama u BiH potrebna je podrška, Caritas nastoji kroz svoje djelovanje pomoći prvenstveno marginaliziranim, isključenim i siromašnim ženama u BiH. Ovakve obuke za žene su značajne za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.“ – zaključila je koordinatorica projekta, Jelena Marković.

CARITAS
Mostar, 26. listopad 2017.