img_2017_472_001

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM 03. PROSINCA/DECEMBRA 2017.

Poštovani,

Obavještavamo javnost kako se 03. prosinca/decembra obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Glavna skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 1992. godine na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici te ostvarenja svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.

Mreža Caritasa u jugoistočnoj Europi nastoji dati svoj doprinos rješavanju problema s kojim se suočavaju osobe s invaliditetom, prvenstveno kroz potporu udrugama i korisničkim organizacijama koje se štite i brinu o navedenoj populaciji, provođenjem projekta pod nazivom SOCIETIES – Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe.

Prema podatcima Agencije za statistiku BiH 8,33% osoba u BiH ima određeni stupanj invaliditeta. Dok prema podatcima iz istraživanja načinjenoga u okviru navedenog projekta, problemi s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom su diskriminacija i socijalno isključenje te nedostatak potpore od društva i šire zajednice, stigma, stereotipi i predrasude, arhitektonske barijere, a posebice onemogućeno zapošljavanje.

U području zapošljavanja, uz fizičke prepreke, najveći problem čine predrasude o osobama s invaliditetom i njihovim mogućnostima i radnoj sposobnosti, čemu pridonosi i neusklađenost dosadašnjih obrazovnih procesa s potrebama tržišta rada. Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom od posebnog je značaja za svako društvo, jer se radi o značajnom broju osoba koje su neravnopravne po mogućnostima i koje se otežano zapošljavaju. U istraživanju je istaknuto, iako postoje zakoni koji se bave ovim pitanjima, u praksi nisu dovoljno primjenjivani, što onemogućava potpuno uključivanje u društvo ovih ranjivih kategorija.

Društvo promatra osobe s invaliditetom kroz ono što one NE MOGU uraditi. S tim u vezi, a u sklopu inicijative u narednom periodu poseban naglasak bit će stavljen na borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom, prvenstveno kroz pokretanje javne kampanje: NE GOVORI MI ŠTO NE MOGU, PITAJ ME ŠTO UMIJEM.

Tijekom kampanje građani će imati prigodu informirati se o važnosti uključivanja osoba sa invaliditetom u društvo, kao i o njihovom pravu da rade, zarađuju, učestvuju u dešavanjima, te da participiraju u svakodnevnom životu.

Cilj kampanje jeste naglasiti kako invaliditet ne određuje čovjekove osobine, ne umanjuje njegove vrline i ne umanjuje njegovu potrebu da bude društveno koristan i prihvaćen. Stoga će u sklopu kampanje fokus biti na promociji kvaliteta, znanja, vještina i sposobnosti osoba sa invaliditetom.

Tim povodom, a u okviru spomenutog projekta, mreža Caritasa u suradnji s nekolicinom partnera iz regije, je izradila dokumentarni film pod nazivom „U POTRAZI ZA INKLUZIJOM“, te niz video spotova, a sve s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se osobe s invaliditetom susreću u zajednici.

Spot je izrađen u nekoliko verzija (3 različite verzije) i trajanja (7-22 sekunde) možete pogledati na sljedećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=6FPjF9lDuiM
https://www.youtube.com/watch?v=PPmyndT9tFU
https://www.youtube.com/watch?v=0zOmJBafj8o
https://www.youtube.com/watch?v=oNjKYIBNHdM
https://www.youtube.com/watch?v=P10LL6nJ3kg
https://www.youtube.com/watch?v=x4GF5bX4DGg
https://www.youtube.com/watch?v=4dHKTvnl5Bk
https://www.youtube.com/watch?v=w8YGgMN9Gvg
https://www.youtube.com/watch?v=NRe-ncxR6XQ

A dokumentarni film, koji imamo u verziji od 25 i 10 minuta na sljedećem linku.

https://www.youtube.com/watch?v=lLdc6YQa364
https://www.youtube.com/watch?v=FOM6MSeN5ZU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JWCsKWd6sNU&t=1s

Caritasova kampanja „NE GOVORI MI ŠTO NE MOGU, PITAJ ME ŠTO UMIJEM“, u okviru projekta SOCIETIES, trajat će do kraja 2017. godine.

*Ovaj projekt financira EU, a provodi se u pet zemalja zapadnog Balkana, koje su u pred pristupnom postupku prema Europskoj Uniji. U Bosni i Hercegovini se provodi u suradnji s Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“, a uz potporu Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo te Centra za mentalno zdravlje Vitez.