img_2017_489_010

CARITAS PROVEO SIMULACIJSKU VJEŽBU

Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s (Nad)biskupijskim Caritasima u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci uz podršku partnera i donatora iz Italije, Belgije, Amerike i Caritasa Europe proveo je simulacijsku vježbu djelovanja nakon potresa.

Pripravnost na katastrofe jedan je od strateških ciljeva Caritasa Bosne i Hercegovine na kojem radi još od poplava 2014. godine. Tijekom četverodnevne simulacije djelatnici Caritasa radili su u realnom vremenu prvih 72 sata pripreme i procjenjivanja terena za djelovanje. Ozbiljniji potres u Bosni i Hercegovini nije zapamćen od 1969. godine u Banjoj Luci, pa je i vježba usmjerena na ovakvu vrstu katastrofe potrebna. Simulacijska vježba započela je kratkim poludnevnim treningom o mehanizmu koordinacije Caritasa Europe i Caritasa Internacionalis. Na treningu pored djelatnika Caritasa u Bosni i Hercegovini sudjelovali su i djelatnici CRS-a. Nakon treninga simulacijska vježba je službeno započela. Svi djelatnici su se uživjeli u svoje uloge, radeći prema naputcima svojih ravnatelja, a koristeći se pređašnjim iskustvima, naučenim lekcijama kroz rad na poplavama, i znanjima koje su stekli tijekom dvogodišnjeg programa na ovu temu.

Tijekom simulacije Caritas je radio na testiranju nacionalnog akcijskog plana, 4 stupnja djelovanja u katastrofama, kao i učenje korištenja predložaka Caritasa Internacionalis i njihova primjena u koordinaciji. Naučene lekcije kao i koraci ka boljem djelovanju su pred djelatnicima Caritasa i njihovim ravnateljima.

CARITAS
Sarajevo, 18. prosinac 2017.