img_2017_498_001

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA
„Dijete je raslo puno mudrosti.“

vlč. mr. Ante Vidovićstudent na postdiplomskom studiju iz kanonskog prava u Rimu

SEDMI DAN BOŽIĆNE OSMINE

Evanđelje: Lk 2,22.39-40

Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem.

Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

Blagdan Svete Obitelji potiče nas na dublje razmišljanje o Isusovu utjelovljenju koje u obiteljskom ozračju sja u punom smislu. Mnogi će dok razmišljaju o Svetoj Obitelji pomisliti da se tu radi o neobičnoj obitelji, lišene svih problema, o životu kao u bajci, kojoj su služili anđeli. Ali ipak je to bila najobičnija obitelj koja se s potpunim pouzdanjem u Boga suočavala sa svim problemima i izazovima. I kao takva stavljena nam je za primjer, koji je moguće nasljedovati.

Isus je odrastao u Svetoj Obitelji, u kojoj je rastao, jačao i napunjao se mudrosti. I Sveta Obitelj je imala svojih problema i svojih poteškoća, kao što ih ima i svaka naša obitelj. Upravo primjer Svete Obitelji treba biti poticaj i utjeha za sve obitelji, koje su suočene sa svojim problemima, ali sposobne za rast. Može rasti u dobru i mudrosti čak i ona obitelj suočena sa siromaštvom, kao što može rasti u kreposti i milost ona obitelj suočena sa ne razumijevanjem.

Što Riječ Božja govori našim obiteljima? Prije svega kaže da je brak svet kao i svećeništvo. Da je roditeljski poziv svet kao što je svet i poziv časne sestre.

Obitelj je mjesto gdje se uči prvo i najljepše ime Boga: a to je, da je Bog ljubav. Obitelj je povlašteno mjesto gdje djeca mogu i trebaju prepoznati Božju volju za sebe te se truditi ostvariti ju u svom životu. Prva zadaća roditelja je, zajedno sa svojom djecom, upravo prepoznati Božju volju i potpomagati djecu u ostvarenju.

Činom prikazanja Bogu, roditelji iskazuju vjerničko uvjerenje da je dijete Božji dar i da za taj dar trebaju zahvaliti. Ali pored toga na poseban način obitelj činom prikazanja želi staviti svoje dijete pod Božju zaštitu kako bi raslo i razvijalo se u skladu sa Božjom Riječi.

Papa Franjo 2015. godine prilikom čestitanja Božića zaposlenicima Vatikana, govoreći o braku i obitelji između ostalog je rekao: „Brak je poput neke biljke, nije kao neki ormar, koji se stavi na određeno mjesto u sobi te svako toliko obriše prašina. Biljka je živa, svaki dan ju treba njegovati.“ Imajmo na umu ove nadahnute riječi Svetoga Oca.

Draga braćo i sestre, u našim obiteljima živi otajstveni Boga, sakrament. Prorok Izaija je rekao da je Bog skriven. Gdje je Bog skriven, ako ne u našim kućama i našim obiteljima? U kući Bog nas dotiče, govori nam i čini da rastemo. Uči nas umijeću življenja, umjetnost davanja i primanja ljubavi. Otkrijmo skrivenoga Boga u našim obiteljima.