img_2016_159_26

U LOURDESU ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA CARITASA EUROPE

Delegacije 49 Caritasa iz 42 europske zemlje i svijeta sudjelovalo je na Regionalnoj konferenciji Caritasa Europa, koja je održana od 23. do 26. svibnja 2016. u„Caritasovu gradu Sv. Petra“ u Lourdesu (Francuska), izgrađenom 1955. god. Regionalna konferencija svake godine okuplja voditelje europskih organizacija Caritasa radi donošenja glavnih strateških odluka i nadzora uspješnog djelovanja Caritasa Europa, a svake druge godine saziva se u širem sastavu. Ovogodišnju konferenciju organiziralo je Tajništvo i Izvrši odbor Caritasa Europe, a uz pomoć Secours Catholique – Caritasa Francuske, koji je osnovan 1946. god. i koji ove godine slavi 70. obljetnicu svoga postojanja. Moto ovogodišnje proširene konferencije bio je: „Ujedinjeni u zajedništvu za više solidarnosti u Europi“.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 370 djelatnika i volontera, te osoba koje žive u siromaštvu i ranjivosti. Njima su se pridružili i predstavnici Caritasa sa svih kontinenata svijeta. Delegaciju Caritasa iz BiH predvodio je ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, a činili su je još djelatnici Caritasa BiH (Sanja Horvat i Jelena Marković), nad/biskupijskih Caritasa: Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije (Renato Nikolić), Caritasa Hercegovačkih biskupija (Radoslav Dodig), Caritas Banja Luka (Blaženka Lukenda) i dvije predstavnice Caritasovih projekata (Milica Tuka iz Fojnice i Gordana Berberović iz Vareša) kojima je Caritas pomogao u ostvarivanju održivog povratka i ostanka na njihovim ognjištima. Za konferenciju aktivno se spremalo na posebnim susretima kako bi svojim konkretnim svjedočanstvima Europi i svijetu predstavili sliku aktivnosti i zauzetosti Caritasa na svim razinama u BiH. Iskustva i svjedočanstva svih sudionika doprinijeli su oblikovanju budućih Caritasovih akcija kako bi iskorijenili siromaštvo i osnažili socijalnu povezanost u Europi.

Tijekom četiri dana, koji su počinjali euharistijskim slavljem, svi sudionici bili su raspoređeni u jezične radne grupe (hrvatski, francuski, engleski i njemački) i bili su ohrabreni na dijalog i razmjenu u bratstvu o svojim stavovima,o obitelji i dječjem siromaštvu, migraciji i azilu, o sudjelovanju u gospodarstvu i isključenosti i ekstremnoj ranjivosti. Svoj veliki doprinos uz sve nazočne Caritasove djelatnike dali su i korisnici Caritasove dobrote.

„Siromaštvo je prijetnja Europi kako pokazuje nedavno objavljeno izvješće“ End poverty in Europe (Zaustavimo siromaštvo u Europi). „Ljudi u Europi i dalje pate od posljedica financijske krize iz 2008. god. Mjere štednje dovele su do smanjenja financijskih sredstava za socijalne usluge koje su od vitalnog značaja za najranjivije među nama. Postojeći politički izbor favoriziranja gospodarskog oporavka preko osnovnih potreba ljudi u suprotnosti je sa socijalnim naukom Crkve“, kazao je mons. Luc van Looy, aktualni predsjednik Caritasa Europa i biskup Ghenta u Belgiji.

Ne smije se smetnuti s u uma kako danas više od 120 milijuna ljudi u Europi žive u siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Ova situacija je i dalje znak srama i poručuje da  je ovo tema s kojom se europski čelnici žurno moraju uhvatiti u koštac. Europa treba obnoviti svoje temeljne vrijednosti i solidarnosti, bratstva i dostojanstva.

„Migranti i izbjeglice su oni koje je pogodilo najteže siromaštvo u Europi. Duboko smo zabrinuti zbog nedostatka solidarnosti u rješavanju migracijske krize i vjerujem da Europa treba preuzeti odgovornost za rješavanje problema i njegovih korijena. Caritas doprinosi toj odgovornosti putem svojih mirovnih i razvojnih projekata za ugrožene zajednice diljem svijeta“, kazao je Jorge Nuno Mayer, glavni tajnik Caritasa Europa.

Tijekom ove konferencije, Caritas Europa prakticirao je svoju opredijeljenost za siromašne i osnaživanje najranjivijih osoba stvarajući pri tom prostor gdje će aktivno sudjelovati u oblikovanju aktivnosti koje utječu na njih izravno. Na taj način, Caritas Europa živi solidarnost s Europom.

Drugog dana rada konferencije održana je Statutarna sjednica I. na kojoj su sudjelovali punopravni članovi koji su se glasovanjem izjasnili o stvarima za koje su prethodno dobili materijale putem e-maila: Odobrenje dnevnog reda, Odobrenje zapisnika regionalne konferencije 2015., Imenovanje redakcijskog odbora za konačno priopćenje ovogodišnje regionalne konferencije, Izvješće predsjednika i odobrenje, Izvješće glavnog tajnika i odobrenje,Izvješće blagajnika: financijsko izvješće (Računi 2015.: prezentacija, Izvješće unutarnjeg revizora; odobrenje i rasterećenje unutarnjih revizora, Izvješće vanjskog revizora; odobrenje rasterećenje vanjskih revizora, Računi 2015. odobrenje, Rasterećenje izvršnog odbora i blagajnika, Detaljan proračun za 2016. i odobrenje, Okvirni proračun za 2017. Nakon pitanja naknade i prezentacije pristupilo se raspravi i glasovanju o mjesta održavanja Regionalne konferencije 2018. god. u proširenom sastavu u Andori ili u Gruziji. Prema rezultatima glasovanja sljedeći domaćin Regionalne konferencije u širem sastavu bit će Gruzija.

Statutarna konferencija II. održana je u srijedu, 25. svibnja, uz sudjelovanje svih sudionika, a na kojoj se raspravljalo, a članovi s pravom glasa glasovali o: Strateški plan Caritasa Europe 2016.-2020., te prezentaciji i o izmjenama. Na kraju je predstavljeno i usvojeno od posebne grupe pripremljeno priopćenje. U večernjim satima održana je bogata i sadržajna proslava Secours Catholiqua o 70. obljetnici postojanja.

Zadnji dan bio je posvećen pohodu špilji ukazanja i euharistijskom slavlju u crkvi sv. Bernardice, kojoj je predsjedao mons. Luc van Looy, aktualni predsjednik Caritasa Europa i biskup Ghenta u Belgiji, a na kojoj su uz sudionike konferencije sudjelovali i brojni prijatelji Caritasa Francuske. Nakon Angelusa pred špiljom ukazanja i objedom zajedništva završila je ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa.

Caritas je dobrotvorni ogranak Katoličke crkve.Organiziran je kao globalna konfederacija koja se naziva Caritas Interntionalis sa sjedištem u Vatikanu. Konfederacija se sastoji više od160 nacionalnih organizacija Caritasa iz cijeloga svijeta svijeta, a sve se one prvenstveno zauzimaju za siromašne.

Caritas Internationalis strukturiran je u 7 regija: Caritas Azija, Caritas Afrika, Caritas Sjeverna Afrika i BliskiIstok, Caritas Oceanija, Caritas Sjeverna Amerika, Caritas Latinska Amerika i Karibi, te Caritas Europa.

Caritas Europa tvori jednu od sedam regija Caritasa Internationalis. Ova organizacija predstavlja mrežu 49 nacionalnih organizacija Caritasa prisutnih u Europi iz 46 zemalja. Razlog zašto je broj organizacija veći od broja zemalja je taj što u pojedinim zemljama postoji više nacionalnih organizacija Caritasa. Naprimjer u Ukrajini postoje dva: Caritas Ukrajina  (Ukrajinska grkokatolička Crkva) i Caritas-Spes Ukrajina (Rimokatolička crkva). Isti je slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje postoje tri: SCIAF u Škotskoj, te dvije u Engleskoj i Walesu: CAFOD, koja se bavi međunarodnim razvojem i humanitarnom pomoći, te CSAN, koja se bavi socijalnim problemima u Engleskoj i Walesu.

Svaka nacionalna organizacija Caritasa ima vlastiti način organizacije i življenja svoga prvenstvenog zauzimanja za siromašne. Neke organizacije Caritasa stvorili su vizionarski utemeljitelji, neke biskupske konferencije, neke povijesni razvoj i okupljanje nekolicine katoličkih organizacija na društvenom polju. Nacionalnu organizaciju Caritasa uvijek podupire biskupske konferencije te zemlje. Nacionalne organizacije Caritasa neovisno odlučuju o temama kojima se žele baviti, te načinu na koji to žele činiti. Puno nacionalnih Caritasima dalekosežnu povijest i tradiciju u vlastitoj zemlji i vrlo su dobro znane, dok se druge nalaze u zemljama u kojima katolici predstavljaju manjinu iliu kojima je civilno društvo mlado i slabo. Ovi različiti načini predstavljanja izraza diakonije Crkve čine  Caritas Europu jedinstvenom mrežom koja je sposobna dovesti iskustva najsiromašnijih i najisključenijih do najviših razina političkog donošenja odluka.

CARITAS
Lourdes, 28. svibanj 2016.