img_2016_205_38

SVEĆENIČKO REĐENJE U BANJOLUČKOJ KATEDRALI

Svečamp misno slavlje, u subotu 25. lipnja 2016., u banjolučkoj katedrali predvodio je banjolučki biskup mons. Franjo Komarica tijekom kojega je za svećenika zaredio vlč. Borisa Jorgića. S njim su koncelebrirali pomoćni biskup mons. Marko Semren i još 20 svećenika banjolučke i drugih biskupija.

Biskup Komarica u svojoj homiliji istaknuo je važnost dva sveta sakramenta – sv. Euharistije – mise i svetog Reda. Istaknuo je da nam oni „daju povoda da, između ostalog, malo konkretnije i samokritički sebe ispitamo koliko smo mi osobno vjerodostojni kao udovi Kristova Mističnog tijela, kao članovi Kristove Crkve – bilo da smo u svećeničkom, redovničkom ili laičkom staležu.

„U velikosvećeničkoj molitvi, u Isusovim riječima iščitavamo dramatičnu istinu, kako je svijet – iako stvoren od Boga – zaražen Zloduhom. Stoga je i sam utjelovljeni Sin Božji i svaki njegov učenik, izložen neprihvaćanju, odnosno mržnji od strane svijeta“, podsjetio je biskup.

Posebno je naglasio kako nam je „Isus namijenio izuzetno važnu i odgovornu zadaću navješćivanja Evanđelja, posvećivanja Kristovih vjernika i prinošenje žrtve Novoga Saveza (II vat. koncil). To pak, konkretno, znači da se svaki od nas, zaređenih svećenika, mora podsjetiti na  svoju temeljnu neizostavnu podlogu, tj. na cjeloviti, a ne na reducirani, razvodnjeni poklad kršćanske vjere, koji nam treba naviještati „bilo to zgodno ili nezgodno“ (2Tim 4,2). (…) I u Pavlovo vrijeme  i danas vrijedi za nas, kojima je u Crkvi povjerena ekskluzivna zadaća naviještanja Radosne vijesti, da to savjesno i dosljedno neumorno moramo činiti, a ne da nudimo ljudima neke nadomjeske, poput psihologije, sociologije ili čiste antropologije. Skroz pogrešno i ludo bilo bi misliti da se  mi svećenici trebamo prilagođavati trendovima svijeta kako bi smo izgledali i djelovali moderno, suvremeno. Prilagođavanje duhu svijeta, koji je tako često zarazan i opasan za čovjeka i njegovo dostojanstvo, njegovu bogolikost – nužno bi nas dovelo na klizav, opasan teren trajnog prilagođavanja tome destruktivnom, razarajućem duhu te konačnom razvodnjavanja, ne daj Bože i gubitku onoga bitnoga spasonosnoga što Krist po svojoj  Crkvi želi ponuditi za vječno dobro svijeta.“

Pri koncu svoga obraćanja uputio je svoje riječi i ređeniku, koje prenosimo u cijelosti:

„Dragi ređeniče vlč. Borise,

Ovo su sada jedinstveni, sudbonosni trenutci tvoga života – kako za tvoju budućnost na zemlji tako i u vječnosti. Ovome danu su prethodili mnogi dani Tvoga zrelog promišljanja o pozivu kojega si dobio od Krista Spasitelja i Velikog, Vječnog svećenika i Dobrog Pastira da se staviš potpuno Njemu na raspolaganje u izgradnju, vođenju i posvećivanju njegovog naroda – članova Njegove Crkve. Božja te je Providnost sve dosadašnje godine, također i uz pomoć brojnih dobrih ljudi – znanih i neznanih – trajno vodila, bodrila i osposobljavala da si mogao na zdravom kršćanskom temelju svoga obiteljskog odgoja, te crkvenog odgoja i obrazovanja od svoje zajednice u mučeničkoj drvarskoj župi, preko izvrsne teološke izobrazbe u našoj Domovini i na eminentnim učilištima u Vječnom Gradu – Rimu, kao i kroz temeljitu svoju duhovnu formaciju – donijeti zrelu odluku svoga velikodušnog pristanka na Kristov poziv. Dobro su Ti poznate sve zadaće, obveze i prava koja preuzimaš današnjim svojim svećeničkim ređenjem. Potičem Te da već od danas – od prvog dna svoga ministerijalnog svećeništva – vršiš savjesno povjerenu Ti svetu službu Kristova svećenika – u zajedništvu sa svojim biskupom i njemu – u duhu crkvenih propisa – poslušan – te u zajedništvu s prezbiterijem naše mjesne Crkve – biskupije banjolučke. Ugledaj se uvijek u Krista, Dobrog Pastira, koji je došao k nama na zemlji da nam objavi Milosrdnog Oca, da traži i spasi za vječnost sve, osobito one koji su u mrežama Zloduha.

Krist će Tebi biti uvijek blizu! Vjeran budi i Ti njemu.

Kao i svaki drugi Kristov svećenik i ti svoj cijeli budući život i djelovanje preporuči Presvetoj Djevici i Bogorodici Mariji, Zvijezdi nove evangelizacije. u njoj, koja je, kako za nju ističe II. Vatikanski koncil ( LG 65) „ u svome životu bila uzor onoga materinskog osjećaja, kojim treba da budu prožeti svi koji rade u apostolskoj misiji crkve na preporodu ljudi“, svaki će Kristov svećenik pa tako i Ti naći trajnu zaštitu i pomoć za obnovu vlastitog života, kako bi se iz tvoga svećeništva u ovom 21. stoljeću otkupljenja ljudskog roda, razbuktao jedan intenzivan i trajno obnavljajući polet za evangeliziranjem tvojih sunarodnjaka i sugrađana.

Da Ti to dragi brate ređeniče Borise uspije, usrdno ću moliti Krista Dobrog Pastira svih nas, a molim i sve vas ovdje nazočnu braću i sestre da i vi molite za budući svećenički život našega današnjeg ređenika Borisa.“

Biskup Franjo je na kraju svečanog slavlja zahvalio i čestitao ređenikovim roditeljima, rodbini, župljanima i župnicima iz njegove rodne župe Kraljeve Sutjeske i iz župe prebivanja njegovih roditelja Drvar, kao i svećenicima, redovnicima i drugim vjernicima laicima za njihovu molitvu i ljubav prema svećenicima i svećeničkim zvanjima.

Vlč. Boris Jorgić je rođen 9. prosinca 1991. u Zenici, kao prvo od troje djece Zorana i Anđelke (r. Stijepić) Jorgić. Osnovnu školu je završio u Drvaru, gdje je doselio 1995. sa svojim roditeljima nakon progonstva iz rodne župe Kraljeva Sutjeska. Gimnaziju i sjemenište kao kandidat Banjolučke biskupije pohađao je u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku gdje je i maturirao 2010. godine. Iste godine upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Nakon završene dvije godine filozofskog studija, biskup Komarica ga šalje na daljnji studij teologije na Papinsko sveučilište Gegoriana u Rimu, gdje je boravio u Papinskom zavodu Germanicum et Hungaricum de Urbe, te i diplomirao 2015. godine. Za đakona ga je zaredio banjolučki biskup Franjo Komarica 20. prosinca 2015. u župi sv. Josipa u Drvaru, a đakonski praktikum je obavljao u Ordinarijatu Banjolučke biskupije.

Mladu misu, vlč. Boris Jorgić, proslavit će 23. srpnja u 11 sati u župi svoga krštenja u Kraljevoj Sutjesci, odakle je mladomisnik podrijetlom.

TABB
Banja Luka, 26. lipnja 2016.