img_2016_249_01

DRVARSKI HODOČASNICI USKORO DOBIVAJU ULICU U KNINU

Na obilježavanju Dana mučenika  Banjolučke biskupije u Drvaru 27. srpnja 2016. bio je i gradonačelnik grada Knina Nikola Blažević sa svojom pratnjom. Banjolučkom biskupu mons. Franji Komarici obećao da de će do kraja godine Gradsko vijeće Knina donijeti odluku o imenovanju jedne ulice u gradu Kninu po „drvarskim hodočasnicima“, u spomen na skupinu vjernika iz župe Drvar koji su sa svojim župnikom Waldemarom Maksimiljanom Nestorom izvedeni iz vlaka i ubijeni 27. srpnja 1941. vraćajući se s hodočašća sv. Ani u Kosovu kraj Knina.

Ta ideja je plod prošlogodišnjeg posjeta tadašnje kninske gradonačelnice Josipe Rimac na proslavi sv. Josipa, patrona župe Drvar, kada je drvarski župnik don Davor Klečina javno uputio ovu molbu gradonačelnici.

Ovakva inicijativa još će više doprinijeti jačanju veza između Knina i Drvara koje su postojale i prije, a oživljene su  nakon Domovinskog rata, kada je oživljena i tradicija hodočašćenja vjernika iz Drvara u Knin na proslavu sv. Ante i sv. Ane, odn. hodočašćenja vjernika iz Knina u Drvar na proslavu sv. Josipa, te u novije vrijeme i na Dan mučenika.

U Kninu već postoji ulica posvećena grahovskom župniku mučeniku don Jurju Gospodnetiću.

Župa Drvar
Drvar-Knin, 27. srpnja 2016.