img_2016_384_01

ODRŽANA REDOVITA SJEDNICA PREZBITERIJALNOG VIJEĆA

U biskupskom Ordinarijatu održana je u srijedu, 30. studenog, redovita sjednica Prezbiterijalnog vijeća Banjolučke biskupije, kojom je predsjedao domaći biskup ordinarij Franjo Komarica.

Nakon molitve trećeg časa i uvodnih misli biskupa Franje, vijećnici su raspravljali brojna pitanja, proistekla iz jesenas održanog Svećeničkog sabora, nakon čega su doneseni i konkretni zaključci.

Među pitanjima i potrebama, o kojima se raspravljalo, bila je i:

  • župna kateheza za djecu i mlado;
  • obaveza sustavne pripreme mladih za brak i obitelj – na razini cijele biskupije, koju će provoditi Obiteljski centar pri biskupijskom Caritasu;
  • veće angažiranje oko buđenja novih svećeničkih i redovničkih zvanja;
  • obrazovanje članova Župnog pastoralnog i Župnog ekonomskog vijeća na biskupijskoj razini;
  • obuka voditelja liturgijskog pjevanja;
  • obrazovanje službeno imenovanih čitača na liturgijskim slavljima;
  • intenziviranje osnivanja i rada župnih Caritasa, te briga za starije i slabije osobe;
  • ostvarivanje veće solidarnosti između imućnijih i siromašnijih župa;
  • rad postojećih laičkih udruga i osnivanje novih;
  • ažuriranje župnih web stranica i jačanje „virtualnih“ župa;

Izneseni su neki zanimljivi podaci. Među njima je izneseno da od 48 župa u biskupiji, 10 ih ima manje od 400 župljana, 9 manje od 200,  18 ih manje od 100 župljana. Čak 40 župa ima manje od 1000 župljana.

To su dramatični podaci „temeljitog, dobro isplaniranog i provedenog iskorjenjivanja katoličke populacije s područja Sjeverozapadne Bosne“ – ponovio je biskup, pa tko zna koji puta izrečenu svoju konstataciju. Naveo je kako 13 župa ima svoju ažuriranu web – stranicu, a još veći broj – osobito u ratu prisilno raseljenih – povezuje se putem društvenih mreža. Na kraju biskup je zahvalio članovima Vijeća za njihov petogodišnji zauzeti rad za dobro cijele biskupije.

Susret je završen zajedničkim objedom u Ordinarijatu.

Istoga dana, održana je u poslijepodnevnim satima sjednica Zbora savjetnika biskupije. Razgovaralo se o više aktualnih tema, koje se odnose na izazove i potrebe biskupije.

Svećeničko vijeće predstavlja čitav prezbiterij jedne (nad)biskupije, a svrha mu je da prema odredbama Zakonika kanonskog prava i vlastitih Statuta pomaže (nad)biskupu kao njegov senat u upravljanju mjesnom Crkvom, kako bi se što bolje uskladilo djelovanje svećenika na duhovno dobro Božjeg naroda.

Zboru savjetnika, pak, stoji na čelu dijecezanski (nad)biskup, a kad je stolica spriječena ili je prazna, onaj koji u međuvremenu zamjenjuje biskupa ili, ako taj još nije postavljen, svećenik koji je u zboru savjetnika stariji po ređenju. Između članova Svećeničkog vijeća dijecezanski biskup slobodno imenuje neke svećenike, najmanje šestoricu a najviše dvanaestoricu, koji na pet godina tvore zbor savjetnika. Zbor pomaže (nad)biskupu u određenim slučajevima te ima i neke konkretne ovlasti za vrijeme prazne stolice, poimence imenuje dijecezanskog upravitelja i potvrđuje neke njegove odluke.

TABB
Banja Luka, 30. 11. 2016.