img_2017_020_01

POGLED PREKO GRANICE, HRT: O ŽIVOTU HRVATA BOS. GRAHOVA

S pomoću Vlade Republike Hrvatske počela je gradnja i kulturno-obrazovnog centra u Koritima kod Bosanskog Grahova u kojem će se okupljati hrvatsko stanovništvo toga kraja, ali i iseljeni Grahovljaci kad dođu u posjet u stari kraj.

HRT
Bosansko Grahovo, 19.01.2017.