img_2017_246_01

VJEROUČITELJI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

U sklopu Katehetske škole od 20. do 22. lipnja 2017. koja se održala u Katoličkom školskom centru “Sv. Josip” u Sarajevu, Caritas BiH okupljenim vjeroučiteljima predstavio je svoj program borbe protiv suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Unutar programa Katehetske škole održana je radionica za oko 150 vjeroučitelja iz Banjolučke i Vrhbosanske (nad)biskupije na temu „Trgovina ljudima – Moderno ropstvo“, kao svojevrsna edukacija o opasnostima, rizicima i prevenciji trgovine ljudima u BiH unutar projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u suzbijanju trgovanja ljudima IX“. Vjeroučitelji su dobili i priručnik za nastavnike u osnovnim i srednjim školama o prevenciji u cilju jačanja svijesti o opasnostima trgovine ljudima. Priručnik (Izdavači: Ured Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije i Međunarodna organizacija za migracije) se usredotočuje na pružanje znanja, efektivnih nastavnih metoda i praktičnih nastavnih aktivnosti o trgovini ljudima.

Također je potpisan Memorandum o suradnji između Caritasa BiH i Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije u cilju osnaživanja prevencije i zaštite od trgovine ljudima te podizanja svijesti o trgovini ljudima u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini kroz konfesionalni vjeronauk, odnosno uključivanjem vjeroučitelja u borbu protiv trgovine ljudima.

Sukladno vlastitoj misiji i viziji, obje institucije su suglasne da zajednički surađuju u promicanju borbe protiv trgovine ljudima u BiH, te promiču ljudska prava i dostojanstvo života.

CARITAS
Sarajevo, 22. lipanj 2017.