budzak_2

Župa BUDŽAK

Rimokatolički župni ured BUDŽAK

Župu je osnovao biskup Alfred Pichler 13. listopada 1983. diobom od susjednih župa Petrićevca i Marije Zvijezde. Župna crkva nije još sagrađena. Na zemljištu gdje je predviđena njezina gradnja u Dervišima sagrađen je od 1989. do 1990. župni pastoralni centar. Bogoslužje se obavlja u kućnoj kapelici, ali i u samostanu sestara Klanjateljica Krvi Kristove Novi Nazaret u Budžaku, koji je na području župe. Tijekom rata devedesetih godina prošlog stoljeća kuća je oštećena i u njoj su dugo bile izbjeglice, a sada je ponovo na raspolaganju župi.

Na području župe, u Dervišima (Vukadinovići) na lijevoj obali Vrbasa nalazi se kapelica Gospe Lurdske. U privatnom je vlasništvu.

Godine 1972. sagrađen je samostan Novi Nazaret kao nasljednik čuvenog samostana Nazaret koji je bio na drugoj lokaciji uz glavnu cestu, a djelovao je do kraja Drugoga svjetskog rata. Sestre su u njemu vodile pučku školu i sirotište. Nakon rata samostan i zemljište su nacionalizirani, a sestre su 12. prosinca 1949. odlukom vlasti jednostavno istjerane te su morale napustiti samostan koji je bio i kuća matica družbe. Samostan je pretvoren u vojarnu, a crkva je srušena 1950.

Župom upravlja dijecezanski svećenik, a pripadaju joj naselja Budžak (dio) i Derviši, koji su danas u sastavu grada Banje Luke, na njezinu sjeveru.

Prema podacima od 31. prosinca 2005. župa Budžak imala je ukupno 201 katoličku obitelj s 457 katolika. Ovakvo katastrofalno stanje broja katolika Hrvata u župi Budžak posljedica je njihova nasilnog iseljavanja i protjerivanja koje je provodila ekstremna srpska politika između 1991. i 1995. te nakon toga.