jajce_4

Župa JAJCE

Rimokatolički župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije JAJCE

Župa je u Jajcu stara koliko i grad, više od šest stoljeća. U XV. i XVI. st. postojali su franjevački samostani u Jajcu i Jezeru. U samom gradu postojale su crkve sv. Marije (romanička građevina nastala u XII. ili XIII. st.) i sv. Katarine s kasnije dograđenim tornjem sv. Luke (1460. – 1463.), koji je sačuvan do danas i jedan je od simbola grada. Toranj je u donjem dijelu izveden u gotičkom stilu, dok su gornje tri galerije s romaničkim obilježjima. Nakon osvajanja Jajca 1527./28. Turci su porušili crkvu sv. Katarine i franjevački samostan, a crkvu sv. Marije pretvorili u džamiju. Otada su franjevci sjedište imali izvan grada: u Lučini i Kozluku, na desnoj obali Vrbasa.

Župna crkva građena je od 1866. do 1886., a obnovljena je 1973. U jesen 1992. pripadnici ekstremnih srpskih snaga miniranjem su je srušili do temelja. Gradnja nove župne i samostanske crkve započela je 2001. godine i do sada je stavljena pod krov tako da se u njoj mogu obavljati bogoslužja.

Kao župni stan služi franjevački samostan sv. Luke. Dio samostana srušen je pri miniranju crkve, a drugi je teško devastiran, kao i zgrada s vjeronaučnim prostorijama, sagrađena 1969. godine.
U župi postoji područna crkva Srca Isusova u Barevu, sagrađena 1988. I ona je u nedavnom ratu zapaljena te veoma teško oštećena 1992. U međuvremenu je 2003. djelomično obnovljena tako da se u njoj održavaju redovita bogoslužja.

Na devet grobalja ove župe postoje kapelice: sv. Marka na gradskom groblju u Jajcu, sagrađena 1998., nakon što je u ratu spaljena i srušena stara; sv. Matije u Borcima; sv. Filipa i Jakova u Buličima, sagrađena 1986. godine, potpuno devastirana; sv. Leopolda Mandića u Carevu Polju, sagrađena 1986., potpuno devastirana; u Lučini; u Donjim Milama, sagrađena 1998., nakon što je stara potpuno devastirana; sv. Florijana u Gornjim Milama, sagrađena 1997., nakon što je u posljednjem ratu stara spaljena i srušena; Presvetoga Trojstva u Rici, sagrađena 1972., potpuno devastirana u posljednjem ratu; kapelica Duha Svetoga u Vrbici, sagrađena 1987., potpuno devastirana u ratu.

U župi Jajce su od listopada 1912. do 3. svibnja 1966. djelovale sestre Klanjateljice Krvi Kristove. Danas u Jajcu samostan imaju Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije.
Župom upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a osim grada Jajca pripadaju joj sljedeća naselja: Barevo, Borci, Bulići, Carevo Polje, Donja i Gornja Klimenta, Lučina, Donje i Gornje Mile, Peratovci, Prudi, Rika i Vrbica.

Od značajnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Jajce djelovala je podružnica Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1907. do 1944., a ponovo je započela s radom 1992. Godine 1900. utemeljena je Hrvatska čitaonica, a 1903. Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo Tomašević.