liskovica_3

Župa LISKOVICA

Rimokatolički župni ured Sv. Ilije Proroka LISKOVICA

Liskovica je ustanovljena kao samostalna kapelanija 1880. odvajanjem od Varcar Vakufa (danas Mrkonjić Grad), a župa je od 1884. Župna crkva sagrađena je 1897., a spaljena je u Drugom svjetskom ratu, 1942. Obnovio ju je tek 1958. godine župnik Vinko Šolaja. Bila je to prva obnovljena crkva Banjolučke biskupije nakon rata. Srpski ekstremisti spalili su je i posve srušili 1992.

Župna kuća također je sagrađena 1958. godine, a nova je podignuta 20 godina poslije. I ona je spaljena 1992., kao i vjeronaučna dvorana, podignuta pred sam rat, 1989. godine. Uništene su i župne matice.

Srpski ekstremisti župu Liskovicu nasilno su posve raselili 1992. godine i danas tamo više nema katolika. To je drugi izgon vjernika iz župe u prošlom stoljeću. Naime, već je bila raseljena u Drugom svjetskom ratu, nakon pokolja na Novu godinu 1942., ali se većina vjernika po završetku rata vratila u svoju župu.

Župom Liskovica upravlja dijecezanski svećenik, a pripadaju joj ova naselja: Liskovica Donja i Gornja te Vlasinje.