mrkonjic-grad_4

Župa MRKONJIĆ GRAD

Rimokatolički župni ured Sv. Filipa i Jakova, apostola MRKONJIĆ GRAD

Mjesto i župa nekoć se zvalo Varcar Vakuf. Apostolski vikar, biskup fra Augustin Miletić 17. svibnja 1821. utemeljio je samostalnu kapelaniju u Varcar Vakufu, odvojenu od župe Jajce. Od 1840. samostalna kapelanija prerasta u župu kojoj je isprva pripadalo i područje kasnije osnovanih župa Ključ i Liskovica. U župi Varcar Vakuf kao kapelani služili su istaknuti književni i prosvjetni djelatnici XIX. st. kao što su fra Ivan Franjo Jukić i fra Antun Knežević, koji je i rođen u toj župi.

Prva župna crkvica od drva bila je kraj katoličkoga groblja. Župna crkva od kamena građena je 1881. – 1883., a zvonik 1889. Teško je oštećena bombardiranjem 1944., a nakon rata je obnovljena. Srpski ekstremisti spalili su je tijekom listopada 1992. Crkva je 2005. ponovno stavljena pod krov kako bi se spriječilo daljnje propadanje.

Župna kuća građena je više puta: prva je izgorjela 1883., pa je podignuta nova, a najnovija je građena 1977. – 1979. U posljednjem ratu opljačkana je i devastirana, a župnik vlč. Petar Jurendić teško je zlostavljan 1992. godine te je ubrzo nakon toga preminuo.

U selu Majdan 1914. sagrađena je područna crkva sv. Mihaela arkanđela, a sada je tu crkva sv. Nikole Tavelića, sagrađena 1973. Zapaljena je 1995., ali nije posve izgorjela pa je opet obnovljena. I u tom se mjestu crkva spominje već u XVI. st. a postoje i arheološki nalazi crkve iz rimskoga doba, što govori o kontinuiranoj nazočnosti kršćanstva u tome kraju od njegovih početaka do naših dana.

Župa je za posljednjeg rata gotovo posve raseljena, a dijelom tek 1995., po završetku rata, kada su svoju postojbinu po odredbi međunarodnih snaga (sic!) morali napustiti vjernici iz Majdana. Neki od njih vratili su se pa ih sada ima više u toj filijali negoli u samom gradu.

Župom Mrkonjić Grad upravlja dijecezanski svećenik, a pripadaju joj ova naselja: Mrkonjić Grad, Majdan, Oćune, Podorugla i Šeovci.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u današnjoj župi Mrkonjić Grad djelovalo je povjerenstvo pa podružnica Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1907. do 1944. Osim Napretka u Varcar Vakufu djelovala je i Hrvatska čitaonica, utemeljena 1900.

Odvajanjem pojedinih naselja od župe Varcar Vakuf utemeljene su nove kapelanije, poslije župe Liskovica 1880. i Ključ 1891.