prnjavor_4

Župa PRNJAVOR

Rimokatolički župni ured Sv. Ante Padovanskog PRNJAVOR

Župa je utemeljena 1891. godine. Na području koje danas pokriva, do polovice XVI. st. bilo je više župa Zagrebačke biskupije, a u XVII. st. bile su župe Nožičko, Zablaće i Lišnja. Nakon austrougarske okupacije 1878. godine u prnjavorski kraj doselilo se puno katolika, osobito iz Galicije i Bukovine, pa je za njih osnovano više župa koje su postojale do 1946., a jedino je Prnjavor i dalje ostao župom.

Župna crkva sagrađena je 1909. U nedavnom ratu pretrpjela je manja oštećenja, ali je upravo dovršena njezina obnova.

U župi su više puta građene župne kuće. U nedostatku podataka o gradnjama iz ranijeg razdoblja spomenimo da je u novije doba župna kuća građena 1963. Oštećena je eksplozivnom napravom 1993. U razdoblju od 2000. do 2003. u Prnjavoru je sagrađen suvremeni župni pastoralni centar s vjeronaučnom dvoranom, župnim uredom, stanom i drugim prostorijama.

U župi su dvije područne crkve: sv. Katarine u Drenovi, sagrađena 1974., a u nedavnom ratu tako oštećena da je neupotrebljiva, i u Štivoru, sv. Ivana Krstitelja, podignuta 1979., a toranj je dograđen 1985. Oštećena je u minulom ratu, ali je već popravljena.

Postoji i šest grobljanskih kapelica: u Dolinama, posvećena sv. Marku, sagrađena 1979., a 1993. do temelja su je srušili srpski ekstremisti, zajedno sa zvonikom, pa je 2002. započela njezina obnova koja još traje; u Drenovi su dvije: jedna na “Mačinkovića groblju”, sagrađena 1989. (nema određenoga zaštitnika), a druga u čast sv. Vida na groblju “Begluk”, sagrađena 1991. pa srušena, a od 2005. ponovno je u gradnji; u Maćinu Brdu, posvećena sv. Ćirilu i Metodu, sagrađena 1972., oštećena u nedavnom ratu; u Ralutincu, posvećena sv. Ani, sagrađena 1986., također oštećena u ratu; i u Štivoru, gdje prije nije bilo kapelice. U Maćinu Brdu su i tri tzv. krajputaša, dva raspela i jedna Gospina slika kraj puta u maloj niši.

U župi Prnjavor su od 13. travnja 1967. do 1995. djelovale sestre Klanjateljice Krvi Kristove.

Župom Prnjavor upravlja dijecezanski svećenik, a osim samoga grada pripadaju joj ova naselja: Babanovci, Doline, Drenova, Hrvaćani/Devetina, Lišnja, Maćino Brdo, Radunjevac, Ralutinac, Ratkovac, Štivor, Štrpci, Kremna i Lužani. Osim toga župnik se brine i za malobrojne preostale vjernike u ugaslim župama prnjavorskoga kraja, primjerice o onima u Novoj Vesi u nekadašnjoj župi Kunova.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Prnjavor djelovalo je povjerenstvo Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1915. do 1916. i od 1927. do 1935., te Napretkova podružnica od 1924. do 1926. i od 1941. do 1944.