mahovljani_4

Župa MAHOVLJANI

Rimokatolički župni ured Sv. Franje Asiškog MAHOVLJANI

Župa je utemeljena 1887., prije svega za talijanske doseljenike iz okolice Trenta. Na području župe bilo je i naseljenih Poljaka u Bakincima.

Župna crkva sagrađena je 1902. umjesto privremene crkvice, ali je 1942. spaljena. Obnovljena je tek 1965. U nedavnom ratu (1992. – 1995.) više je puta teško oštećena, ali je ponovno popravljena.

Župna kuća sagrađena je 1893. I ona je spaljena u Drugome svjetskom ratu, a obnovljena je 1991. U nedavnom ratu i ona je više puta oštećena i pljačkana te konačno posve uništena. Godine 1999. podignuta je nova. Uz nju je 2003. uređeno biskupijsko dobro s nanovo posađenim vinogradom.

Tu su od 20. travnja 1894. do 1942. svoju kuću imale sestre Klanjateljice Krvi Kristove, koje su držale i osnovnu školu.

Župa Mahovljani ima dva groblja: u samim Mahovljanima uz župnu crkvu te u Donjim Bakincima s kapelicom sv. Dominika, sagrađenom 2004.

Župom je do posljednjega rata upravljao dijecezanski svećenik.

Župi Mahovljani pripadaju ova naselja: Mahovljani, Bakinci, Laktaši i Riječani.