podhum_3

Župa PODHUM

Rimokatolički župni ured Sv. Ivana Krstitelja PODHUM

Podhum se odcijepio od Vidoša 1909., i to prvo kao samostalna kapelanija, a od 1935. je župa. 0 ranom postojanju kršćanstva u ovim krajevima svjedoči starokršćanska bazilika otkrivena u Podgradini.

Prvotna crkva izgrađena je 1882. Sadašnja župna crkva s dva zvonika sagrađena je 1972. – 1976., nakon što je srušena stara.

Velika župna kuća sagrađena je 1994., umjesto stare, podignute 1909. godine. Župa ima i dvije vjeronaučne dvorane.

U župi postoji zavjetna crkvica sv. Ilije na Rešetarici, sagrađena 1928., obnovljena 1974., a ponovno temeljito obnovljena 2004. godine. Na tom su lokalitetu 1987. otkrivene starokršćanska (antička) bazilika i starohrvatska nekropola.

U Mišima na “Kliskom” groblju sagrađena je kapelica sv. Leopolda Mandića 1988. godine, a u istom selu na Batinića brdu je tzv. Petrića groblje s kapelicom izgrađenom 1999., koja nema određenoga patrona. U Podhumu na “Selimovcu” je kapelica u čast Uzvišenja Svetoga Križa, sagrađena 1988. Na groblju u Golinjevu je kapelica sv. Ane, sagrađena 1923., a obnovljena 1976. Na groblju u Vržeralama je stara kapelica sv. Marka. U Podhumu, uz župnu crkvu, nalazi se groblje sv. Ive, na kojemu nema kapelice.

Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije djeluju i rade u župnoj kući u Podhumu od 1966.

I župa Podhum obilježena je mučeničkom smrću jednog njezina župnika. Partizani su 6. studenoga 1943. uhitili župnika fra Bonaventuru Grebenarevića te ga osudili na smrt i strijeljali 1. prosinca iste godine.

Župom Podhum upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a pripadaju joj naselja: Podhum, Bilo Polje, Golinjevo, Miši, Podgradina i Vržerala.