bila_2

Župa BILA

Rimokatolički župni ured Sv. Franje Asiškog BILA

Župa Bila utemeljena je 1925. odvajanjem od župe Čuklić kao samostalna kapetanija, a župa je od 1936. Prvotno je u župi postojala drvena kapelica, koja je 1932. izgorjela sa svim inventarom. Uskoro nakon toga počinju pripreme za gradnju crkve. Kamen temeljac blagoslovljen je 4. listopada 1935., a gradnja je započela 1936. Prije Drugoga svjetskog rata crkva je bila pod krovom, dok je zvonik ozidan do visine pobočnih lađa. Radovi su nastavljeni tek 1955. i potrajali suviše godina. Zvonik je konačno završen 1966. godine. Na njemu su od 1987. četiri zvona.

Župna kuća i vjeronaučna dvorana sagrađeni su 1967.

Kapelica na groblju u Zabrišću služi kao područna crkva, a sagrađena je prije 1925. U župi postoji još sedam grobalja s grobljanskim kapelicama: u Biloj i Srđevićima imaju po dva groblja, u Držanlijama, Grborezima i Komoranima po jedno. Kapelicama nije određen patron, osim u Komoranima, gdje je kapelica sv. Nikole Tavelića i u Srđevićima, gdje je patron kapelice na starom groblju sv. Ivo Krstitelj, a novoga u zaseoku Budmaliću sv. Ilija prorok.

Župa Bila imala je 176 žrtava u Drugome svjetskom ratu.

Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije djeluju i rade u župnoj kući u Biloj od 1966.

Župom upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a pripadaju joj ova naselja: Bila, Držanlije, Grborezi, Komorani, Srdevići i Zabrišće.