ljubuncic_4

Župa LJUBUNČIĆ

Rimokatolički župni ured Rođenja Blažene Djevice Marije LJUBUNČIĆ

Župa je vrlo stara, nakon Vidoša najstarija na cijelom Livanjskom polju. Od Vidoša se Ljubunčić odvojio kao samostalna kapetanija nešto poslije 1750. Kao posebna župa Ljubunčić se vodi od 1802. Početkom XIX. st. tu su osim franjevaca djelovali i biskupijski svećenici, tzv. “popovi glagoljaši”.

Župna crkva građena je od 1865. do 1871., dok je zvonik podignut 1887. Od 1955. do 1957. crkva je obnovljena i proširena, a tom prigodom podignut je i novi zvonik. Crkva je ponovno temeljito obnovljena 1971.

Župna kuća, podignuta 1835., izgorjela je u požaru 1879. zajedno s gospodarskom zgradom. Sadašnja župna kuća izgrađena je 1902., a proširena je i preuređena tijekom 1972. i 1973. Godine 1937. u župi je izgrađena vjeronaučna dvorana kao Dom sv. Ante, a preuređena je 1974.

U crkvenom dvorištu postavljeno je brončano poprsje fra Lovre Karaule, istaknutoga livanjskog franjevca, kojega su 1875. ubili Turci. U Drugom svjetskom ratu ubijena su čak dva župnika ljubunčićke župe. Fra Viktora Baltića 8. veljače 1943. uhitili su partizani u Livnu i ubili ga nepoznatog dana iste godine. I njegov nasljednik doživio je istu sudbinu. Bio je to fra Borivoj Mioč, kojega su partizani uhitili noću između 6. i 7. svibnja 1944. i ubili ga nepoznatog dana iste godine.

U župi su dvije područne crkve: u Priluci u čast sv. Stjepana, podignuta 1967. i u Kovačiću u čast sv. Nikole Tavelića građena od 1979. do 1989. Osim loga, postoje crkvice sv. Ive Krstitelja u Lusniću, građena od 1964. do 1973., sv. Ante Padovanskoga u Sirupniću, građena 1981. – 1982. i sv. Ive Krstitelja u (Velikim) Kablićima, građena 1980. – 1981. Sve su one na mjesnim grobljima.
Također postoje kapelice na grobljima, i to sv. Stjepana u Čelebiću (nova), sv. Ilije u Prispu te bez posebnih patrona: u Kovačiću (osim područne crkve), Priluci (osim područne crkve), Ljubunčiću i Žiroviću. U posljednjem ratu znatno je oštećena crkva u Kovačiću, a manje su oštećene crkve u Lusniću i Strupniću.

Grobalja u župi ima ukupno devet.

U ljeto 1969. u župu su došle Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije, koje djeluju u katehizaciji, vođenju crkvenog pjevanja i u župnom kućanstvu.

Župom Ljubunčić upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a pripadaju joj ova naselja: Ljubunčić, Čelebić, Veliki i Mali Kablići, Kovačić, Lusnić, Priluka, Prisap, Strupnić i Žirović.