livno_4

Župa LIVNO

Rimokatolički župni ured Svi Svetih LIVNO

Župa “Clevna” je prastara, spominje se već u XI. st. kao župa Splitske biskupije. Nekoć su u Livnu postojali zborni kaptol i dvije crkve. Nakon pada Livna 1463. pod tursku vlast, svega toga nestaje. Nova se župa javlja prvo kao ekspozitura župe Vidoši 1849., dvije godine poslije već je samostalna kapelanija, a 1858. postaje župom.

Na današnjem području grada Livna otkriveni su ostaci najstarijega franjevačkog samostana u Bosni posvećenog sv. Ivanu Krstitelju, u Bistričkom gradu uz rijeku Bistricu. U Rapovinama je postojala srednjovjekovna crkva sv. Petra, a u Suhači crkva sv. Lovre. U Livnu su postojale crkva sv. Ivana Krstitelja i sv. Luke Evanđelista (pretvorena u džamiju).
Godine 1854. ustanovljen je franjevački samostan na Gorici (danas dio grada), u kojemu je sve do 1900. bilo sjedište župe, koja se koristila samostanskom crkvom. Gradnja župne crkve u Livnu započela je 1890., a dovršena je 1899.

Sadašnja župna kuća uz župnu crkvu građena je tijekom 1899. i 1900., a nakon što je dovršena, sjedište župe preneseno je u središte Livna. Kuća je obnovljena i dograđena 1990.
U župi postoji manja crkva u Malom Guberu, sagrađena 1979. i posvećena Sv. Obitelji. Jako je oštećena u posljednjem ratu 1994., a uništen je i sav inventar s umjetničkim slikama te je sve osim zidova moralo biti iznova uređeno. Osim toga župa ima pet grobalja s grobljanskim kapelicama: na Gorici je groblje sv. Mihovila s kapelicom, u Suhači groblje s kapelicom sv. Ilije i mrtvačnicom, u Rapovinama groblje s kapelicom sv. Petra, dok su u Potočanima dva groblja: Donje groblje s kapelicom sv. Ante Padovanskoga, sagrađenom 1984., i Gornje groblje s novom kapelicom koja nema određenog patrona.

Na području župe Livno samostan imaju sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog koji je sagrađen još 1874., a poslije je dograđivan. Novi samostan Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije dovršen je i useljen 2001. godine. U Donjem Žabljaku upravo se osniva samostan, odnosno kuća još jedne ženske družbe – Služavki Malog Isusa, koje je osnovao prvi vrhbosanski nadbiskup, sluga Božji Josip Stadler.

Župom Livno upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a pripadaju joj naselja: Livno, Brina, Drinova Međa, Golubić, Guber Veliki i Mali, Karijani, Potočani, Rapovine, Stupe, Suhača, Trčić, Zastinje i Žabljak.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Livno djelovala je podružnica Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1907. do 1944. Osim Napretka u Livnu je djelovalo Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo Dinara utemeljeno 1896.