bos-grahovo_4

Župa BOSANSKO GRAHOVO

Rimokatolički župni ured Sv. Ilije proroka BOSANSKO GRAHOVO

Župa (Bosansko) Grahovo utemeljena je 1863. odvajanjem od Ljubunčića. U nekim dokumentima novoutemeljena župa vodi se pod nazivom Obijaj, jer joj je sjedište u tome selu. Prvotni zaštitnik župe bio je sv. Rok.

Župna crkva sagrađena je 1884., a spaljena početkom Drugoga svjetskog rata 1941. te je obnovljena tek 1971. U nedavnom ratu srpski ekstremisti su je minirali i posve srušili tijekom svibnja i lipnja 1992. Godine 2002. na istom je mjestu podignuta nova župna crkva, a 2005. obnavlja se i župna kuća.

Župni stan također je stradao u Drugom svjetskom ratu, nakon što su 27. srpnja 1941. župnika don Jurja Gospodnetića četnici odveli, okrutno ga mučili i potom ubili. Župa je faktički nestala, a župno zemljište od 50 000 m2 nacionalizirano je. Na župnom zemljištu u Obijaju sagrađena je tvornica drvnih proizvoda. Za malobrojne preostale katolike nakon Drugoga svjetskog rata brinuli su franjevci iz Livna i lištanski župnici.

Po svršetku ratnih zbivanja 1995. u Bosansko Grahovo se naselio određen broj raseljenih katolika iz više župa BiH.

Na groblju u selu Luke postoji grobljanska kapelica.

Župom Bosansko Grahovo upravlja dijecezanski svećenik, a pripadaju joj ova naselja: Bosansko Grahovo, Crni Lug, Korita, Luka i Ugarci.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Bosansko Grahovo djelovalo je povjerenstvo Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1939. do 1941. godine.