cuklic_3

Župa ČUKLIĆ

Rimokatolički župni ured Sv. Ante Padovanskog ČUKLIĆ

Župa Čuklić počela je djelovati kao samostalna kapelanija 1828., kada se odcijepila od Vidoša, a župa je od 1838. Već 1741. u Čukliću je postojala kuća u kojoj su stanovali župnik i njegov franjevački subrat i suradnik, a odatle su pastorizirali jedinu župu koja se prostirala cijelim livanjskim krajem. Poslije se sjedište te prostrane župe ustalilo u Vidošima.

Nakon uspostavljanja mjesne kapelanije, njezin upravitelj stanuje u kućici u središtu Čuklića. Godine 1836. izgrađen je župni stan u blizini kojega je bila i crkvica posvećena BDM. Nova prostrana crkva, posvećena sv. Anti Padovanskomu, izgrađena je 1874., a obnovljena je zajedno sa župnom kućom 1903. Crkva je znatno preuređena i proširena 1963.

Najnovija župna kuća sagrađena je od 1973. do 1976. Župa ima i dvije vjeronaučne dvorane: u Čukliću, sagrađenu 1963., i u Prologu, sagrađenu 1970.

U župi postoji i područna crkva sv. Stjepana u Prologu, građena od 1971., a proširena je i obnovljena 1999. Tu postoje i ostaci dviju crkava iz starije prošlosti. Na grobljima Lipa, Tribić i Ćosanlije nalaze se kapelice izgrađene 1975. godine te dvije u Orguzu, jedna iz 1926., a druga pokraj puta, posvećena Gospi od zdravlja, iz 1987.

Od 1959. do 1994. u župi su djelovale Školske sestre Trećega reda sv. Franje ili Franjevke.

Župom Čuklić upravljaju franjevci Bosne Srebrene, a pripadaju joj naselja Čuklic, Ćosanlije, Lipa, Orguz, Prolog i Tribić.