bos-kostajnica_1

Župa BOSANSKA KOSTAJNICA

Rimokatolički župni ured Sv. Josipa BOSANSKA KOSTAJNICA

Župa je veoma stara, spominje se već 1334. godine u Dubičkom arhiđakonatu Zagrebačke biskupije. Osim toga, na njezinu današnjem području spominju se još dvije župe: Strigova i Slabinja. Sadašnja je župa utemeljena 1885. Zanimljivo je da ta župa nikada nije imala vlastitoga župnika, nego su njome od osnutka upravljali franjevci iz susjedne Hrvatske Kostajnice, da bi 1972. uprava bila povjerena župniku iz Bosanske Dubice, a kada je on 1991. prognan, bosanskokostajnička je župa povjerena prijedorskom župniku.

Župna crkva sagrađena je 1927. U Drugom svjetskom ratu spaljena je, a obnovljena je tek 1976. Srpski ekstremisti crkvu su u srpnju 1992. zapalili, a onda je posve srušili.

Prije Drugoga svjetskog rata postojala je i područna crkva Uzvišenja Sv. Križa u Dobrljinu, udaljena 12 km od Bosanske Kostajnice prema Bosanskom Novom. Sagrađena je u starohrvatskom stilu i blagoslovljena 1934., ali je srušena koncem toga rata. Jedini ostatak te crkve – zvono – preneseno je u franjevačku crkvu u Hrvatskoj Kostajnici.

Župna kuća u Bosanskoj Kostajnici nikada nije sagrađena: župnici franjevci stanovali su u svome samostanu u Hrvatskoj Kostajnici, a biskupijski svećenici u Bosanskoj Dubici i Prijedoru.
Župom sada upravlja dijecezanski svećenik iz Prijedora, a vjernika u župi, njih svega nekoliko desetaka, ima jedino u samome gradu.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Bosanska Kostajnica djelovalo je povjerenstvo Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1909. do 1916. pa podružnica Napretka od 1922. do 1926. u Dobrljinu je djelovala podružnica Napretka od 1933. do 1941.