bos-novi_3

Župa BOSANSKI NOVI

Rimokatolički župni ured Presvetog Trojstva BOSANSKI NOVI

Župa je utemeljena 27. srpnja 1887. odvajanjem od župe Volar (danas Šurkovac). I na području te župe nalazimo jake kršćanske korijene još iz rimskoga doba. Tako je u Blagaju, na ušću Japre u Sanu, otkrivena bazilika iz VI. st., koja je podignuta na temeljima još starije crkve. To je ujedno najveća bazilika iz predslavenskog doba dosada otkrivena na području današnje Bosne i Hercegovine. U srednjem vijeku pa sve do turskoga doba na tom području bilo je čak dvadesetak župa Zagrebačke i Kninske biskupije te četiri franjevačka samostana: u Krupi, Otoci, Blagaju i Podnovom. Sve je uništeno najkasnije za Bečkoga rata, jedino je župa Vodičevo opstala još neko vrijeme.

Župna crkva Presvetoga Trojstva sagrađena je prije osnutka župe, 1885. – 1886. Oštećena je u oba posljednja rata, 1992. teško je devastirana i više ne može služiti svojoj svrsi.

Župna kuća sagrađena je u isto vrijeme kada i crkva, jer je 4. kolovoza 1887. prvi župnik fra Jakov Blažević mogao preuzeti župu i nastaniti se u njoj. Ona je vjerojatno srušena u Drugom svjetskom ratu, jer je župnik nakon rata stanovao u privatnoj kući.

U Bosanskoj Krupi postojala je područna, veoma lijepa crkvica u gotskom stilu, posvećena Imenu Marijinu, sagrađena 1910. Srpski ekstremisti spalili su je u svibnju 1992. Njezina je obnova u tijeku i u jesen 2005. stavljena je pod krov.

Također je još 1903. započela gradnja kapelice u selu Pastirevu (Dombrova) za doseljene Poljake. Nakon Drugoga svjetskog rata ti su se vjernici iselili u Poljsku, a kapelica je srušena.

Ova je župa imala vlastitoga župnika od svog osnutka do kraja Drugoga svjetskog rata, tj. od 1887. do 1946. godine, a otada njome upravlja župnik iz Prijedora.

Župom upravlja dijecezanski svećenik, a župi Bosanski Novi pripadaju ova naselja: Bosanski Novi, Bosanska Krupa, Otoka, Ravnice i Suvaja.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Bosanski Novi djelovalo je povjerenstvo Hrvatskoga kulturnog društva Napredak od 1907. do 1912. godine i Hrvatska čitaonica (utemeljena 1903.). U Bosanskoj Krupi djelovalo je povjerenstvo Napretka od 1912. do 1913. i od 1924. do 1926.