drvar_4

Župa DRVAR

Rimokatolički župni ured Sv. Josipa DRVAR

Prvo sjedište ove župe bilo je u Bosanskom Petrovcu, a utemeljena je g. 1906. odvajanjem od Krnjeuše (Zelinovca). U popisu goričkog arhiđakona Ivana iz 1334. u Sanskom distriktu Dubičkog arhiđakonata Zagrebačke biskupije spominje se i crkva sv. Petra (“sancti Petri de eodem”). Neki povjesničari (Bilogrivić, Draganović) tu crkvu smještaju u današnji Bosanski Petrovac. No, čini se da je tu bila crkva sv. Petra, od koje je i samo mjesto dobilo ime, ali je taj kraj pripadao Kninskoj, a ne Zagrebačkoj biskupiji.

Sjedište župe je 1925. preneseno na planinski prijevoj Oštrelj koji je zemljopisno središte župe, a gdje je postojala kapelica sv. Ane, budući da se u međuvremenu u Drvar naselila veća skupina radnika katolika, do kojih se lakše dolazilo s Oštrelja nego iz Petrovca. Tridesetih godina prošloga stoljeća podignut je župni stan u Drvaru pa je tamo s Oštrelja preneseno i sjedište župe. Unatoč promjenama sjedišta, župa je zadržala svoje prvotno ime. Nažalost, župa je gotovo posve uništena u Drugom svjetskom ratu, štoviše, na njezinu je području rat i počeo, i to upravo 27. srpnja 1941. kada je ubijen tamošnji župnik Waldemar Maximilian Nestor i veći broj vjernika. Obje crkve, i ona u Bosanskom Petrovcu i ona u Drvaru, porušene su tek nakon rata, 1948., dok je kapelica na Oštrelju spaljena još u ratu. Pola stoljeća tu nije bilo ni svećenika ni crkve.

Tek po završetku posljednjega rata 1995. tu se naselilo više tisuća katolika prognanih iz mnogih župa BiH, a posebno iz srednje Bosne. Zato je oživljena nekoć postojeća župa, ali sada s novim imenom: Drvar. Župa ni nakon deset godina nema svoje crkve, nego u bogoslužne svrhe služi adaptirana dvorana u središtu grada.

Godine 2003. kupljena je obiteljska kuća koja sada služi kao župni stan za župnika i župnog vikara.

Katolici se sahranjuju na groblju koje je otvoreno u jesen 1995., ali nema ni kapelice ni patrona, nego je sve još u formiranju.

U župi postoji i Caritasov dječji vrtić. Valja istaknuti da tamošnja škola nosi naslov prvog blaženika Banjolučke biskupije – “Dr. Ivan Merz”.

Župom upravlja dijecezanski svećenik, a katolika ima samo u gradu Drvaru.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Drvar djelovalo je povjerenstvo, a kasnije podružnica Hrvatskoga kulturnog društva Napredak 1907. – 1908., 1912. i 1932. Podružnica je obnovljena 1998. te i danas djeluje.

U Bosanskom Petrovcu djelovalo je povjerenstvo Napretka i to u razdobljima 1907. – 1911., 1924. – 1925. i 1932. – 1937. Povjerenstvo Napretka djelovalo je i u Srnetici 1929. godine.