ljubija_4

Župa LJUBIJA

Rimokatolički župni ured Sv. Leopolda Bogdana Mandića LJUBIJA

Župa se spominje 1672. godine, kada ima crkvu i župni stan. Propala je nedugo nakon toga, za Bečkoga rata. Međutim, neki povjesničari pretpostavljaju da je crkva Svih Svetih “in antiquo Foro”, što je spominje gorički arhiđakon Ivan 1334., bila upravo na području današnje Ljubije, ali za to nam nedostaju konkretni dokazi. Sadašnja je župa osnovana 8. srpnja 1977. diobom od župa Šurkovac (Volar) i Stara Rijeka. Prvo je nosila ime Raljaš, a od 1988. zove se Ljubija.

Župna crkva sagrađena je 1979. U posljednjem ratu (1991. – 1995.) crkvu su zapalili srpski ekstremisti te je djelomično izgorjela, uglavnom inventar, a obnovljena je 1993.
Kao župni stan služila je obiteljska kuća kupljena nakon osnutka župe, a novi, bliže crkvi, sagrađen je 1991.

Župa ima tri groblja: u Ljubiji uz samu župnu crkvu, u Raljašu i Žunama. Postoje i dvije grobljanske kapelice: u Raljašu, sagrađena 1975. i u Žunama, sagrađena 1978. Ljubijsko groblje nema kapelice jer se nalazi tik uz župnu crkvu.

Župom upravlja dijecezanski svećenik, a pripadaju joj ova naselja: Dejanovića Brdo, Donja Ljubija, Gornja Ljubija, Raljaš i Žune.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova na području današnje župe Ljubija djelovala je podružnica Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, i to 1922. te od 1929. do 1942.