stara-rijeka_4

Župa STARA RIJEKA

Rimokatolički župni ured Sv. Ante Pustinjaka STARA RIJEKA

Župa je utemeljena 1850. odvajanjem od Volara. U tursko doba ovo je područje pripadalo župi u Starom Majdanu. Župna crkva više je puta mijenjala lokaciju. Prva je bila na mjestu gdje se danas slavi sv. Ana u Gornjoj Rijeci, oko 1870. godine. Sadašnja crkva sagrađena je 1974. Srpski ekstremisti 11. studenoga 1992. minirali su je i teško oštetili, a toranj posve srušili. Crkva je obnovljena te ju je banjolučki biskup mons. Franjo Komarica svečano posvetio na blagdan sv. Ane, 26. srpnja 2000. Toranj je iznova podignut, ali je premješten na drugu stranu crkve, blagoslovljen je na blagdan sv. Ante Pustinjaka, 17. siječnja 2001.

Godine 1974. sagrađena je današnja župna kuća. I ona je teško oštećena i devastirana 1992., ali je također obnovljena. I vjeronaučna dvorana oštećena je i devastirana 1992., ali je u međuvremenu obnovljena.

U župi postoji područna crkva sv. Petra i Pavla na Briševu. Prva je sagrađena 1939., a nova 1989., koja je 1992. spaljena i posve uništena. I ona je u najnužnijem opsegu obnovljena 2002. – 2005., kako ne bi dalje propadala.

U župi postoji pet grobalja s kapelicama: Gladno groblje s kapelicom Svih Svetih; Grošića groblje s kapelicom Male Gospe, sagrađenom 1970. i u ratu devastiranom pa je 2003. podignuta nova u Staroj Rijeci; Varcarevo, s kapelicom sv. Marka sagrađenom 1990.; Batkovci, s kapelicom sv. Roka sagrađenom 1991 i Dževar, s kapelicom Bijele nedjelje (u narodu zvane Mlade nedjelje) sagrađenom 1985., koja je također oštećena. Zanimljivo je da se u starini cijelo današnje naselje Dževar zvalo Bila Nedilja. Do Drugoga svjetskog rata postojalo je groblje s kapelicom sv. Jurja u Podvidači, na lokalitetu Misiri, ali su se tamošnji vjernici nakon toga rata raselili pa je sve zapušteno. Dio staroriječkih župljana pokopavao se na groblju Jabučice, koje sada pripadaju župi Ravska, i u Raljašu, koji pripada župi Ljubija. Još su dvije kapelice izvan grobalja: kapelica sv. Ane u Staroj Rijeci, sagrađena 1974., devastirana 1993. – 1995. dok je ona na Atlijinoj kosi kod Križa, gdje se slavilo Spasovo, sagrađena 1991., potpuno uništena.

Selo Briševo pretrpjelo je 24. i 25. srpnja 1992. strahovit masakr. Srpske vojne formacije ubile su i masakrirale 67 vjernika i selo je doslovce zbrisano s lica zemlje.
U župi Stara Rijeka kratko su, od 5. veljače 1966. do 13. travnja 1967., djelovale sestre Klanjateljice Krvi Kristove.

Župom upravlja dijecezanski svećenik, a pripadaju joj ova naselja: Stara Rijeka, Briševo, Batkovci, Dževar, Džigalevac i Oštra Luka.

Od važnijih hrvatskih kulturnih udruga i ustanova u župi Stara Rijeka djelovala je podružnica Hrvatskoga kulturnog društva Napredak 1930. godine.