img_2017_353_001

VRHBOSNA FESTIVAL NA GORICI

U nedjelju, 27. kolovoza, nakon pučke mise, u samostanskoj crkvi svetog Petra i Pavla na Gorici, održan je koncert pod nazivom BBB u Livnu (Böhm, Bach, Buxtehude). Koncert je izveo prof. Mario Penzar, a predstavio nam je skladbe Vater unser im Himmelreich autora Georga Böhma, zatim partituru na koral Sei gegrüsset, Jesu gütig, autora Johana Sebastiana Bacha i na kraju Praeludium in g autora Dietricha Buxtehudea.

Ove reprezentativne skladbe nadahnute protestantskim koralom, koji je u doba baroka bio nepresušni izvor inspiracije skladateljima duhovne glazbe za orgulje, izvedene su na iznimnim orguljama Antona Škrabla koje je kolaudirao sam prof. Penzar 27. lipnja 2015.

FIA
Gorica/Livno, 29. kolovoz 2017.