img_2017_393_037

RIOPĆENJE S PLENARNOG ZASJEDANJA VIJEĆA EUROPSKIH BISKUPSKIH KONFERENCIJA U MINSKU