img_2017_461_001

34. NEDJELJA KROZ GODINU
ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA
„Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.“

vlč. Boris Jorgićstudent na postdiplomskom studiju iz kanonskog prava u Rimu

EvanđeljeMt 25, 31-46

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

Današnje Evanđelje je završnica petog govora i javnog ministerija. Proučavajući i razmatrajući ovaj evanđeoski odlomak, mnogi teolozi su se pitali da li on potječe od Isusa, od Mateja, od prve Crkve ili iz židovstva?! Paralele sa drugim Evanđeljima nema, ali ovaj dio Matejevog Evanđelja sadrži nekoliko riječi koje su tipične za njega (anđeli, moj Otac, pravednici, pa bi mogao potjecati od Mateja. U svakom slučaju ovaj tekst odražava brigu samog Isusa da se ljudi priprave za ulazak u kraljevstvo. Ovaj tekst, koji ljudi posebno vole, predstavlja praktičnu religiju djela i ljubavi i milosrđa te ljubavi prema bližnjemu. Međutim, mnogi tumači, koji tvrde da za spasenje nije potrebna ni vjera u Krista ni članstvo u Crkvi, podmeću ovom tekstu i više nego što on sadrži. Tekst je upućen kršćanskim učenicima, a biti Kristov učenik znači i brigu za osobe u potrebi. Ne znači nijekanje vjere, nego isticanje biti vjere.

U Evanđelju možemo primijetiti kako Sin Čovječji nastupa umjesto Boga. Bog sabire sve narode, uključujući i Izraelski Izabrani narod, i ima namjeru razlučiti ovce od jaraca. Riječ „jare“ označuje životinju manje vrijednosti. Sin Čovječji, kao kralj, izvršava volju Očevu. Uz blagoslov poziva spašene da uđu u kraljevstvo koje uvijek postoji, ali mi u njega ulazimo kad On odluči dovesti ga i nas pripustiti.

Katehetska tradicija naučava sedam djela tjelesnog milosrđa, a u ovom Evanđelju se navodi njih 6 (nedostaje sahrana mrtvih). Sin Čovječji jasno naglašava i poistovjećuje služenje potrebitima s ljubavlju prema Kristu. I prvi i drugi su iznenađeni, što znači da oni koje Matej naziva „pravednicima“ nisu pokušali Boga potkupiti ili Ga na nešto prisiliti, nego su živjeli ono što je traženo od svih. Jasno je iz Evanđelja da Bog uzima čovjeka i njegovo djelovanje za ozbiljno. Moglo bi se reći da čovjeka ne sudi Sin Čovječji, nego djela koja je činio prema „braći“, sudi ga nasljedovanje Sina Čovječjeg.

Možda se neki i sjećaju, da je papa Franjo proglasio Svetu godinu Božjega milosrđa, koja je trajala od svetkovine Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca 2015., do svetkovine Krista Kralja 20. studenog 2016. godine. Između ostalog, papa Franjo je napisao u buli proglašenja Jubileja milosrđa ‘Misericordiae vultus – Lice milosrđa’ slijedeće: „Goruća mi je želja da kršćanski narod, tijekom Jubileja, razmišlja o tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa. Na taj će se način probuditi naša svijest, koja je previše često uspavana pred dramom siromaštva. Ulazimo također sve više u srž evanđelja, gdje Bog siromašnima na poseban način iskazuje svoju milosrdnost. Isus nam u svojemu propovijedanju stavlja pred oči ta djela milosrđa, kako bismo mogli shvatiti živimo li ili ne kao njegovi učenici“ (Usp. br. 15).

Godina Milosrđa je prošla, ali ove riječi sv. Oca, kao i današnje Evanđelje, ostaju i mogu nam biti izvrstan vodič kroz život, način djelovanja unutar Kristove Crkve i put kojim idemo kao Njegovi učenici. Počnimo malim koracima i pripremimo se dobro kroz ovaj tjedan Krista Kralja za nadolazeći advent. Kako? Pročitajte još koji put današnje Evanđelje.