img_2018_035_001

SUSRET DIJECEZANSKIH SVEĆENIKA S BISKUPOM

Na blagdan sv. Ivana Bosca, u srijedu 31. siječnja 2018. u prostorijama Biskupskog Ordinarijata u Banjoj Luci okupili su se dijecezanski svećenici oko svoga biskupa Franje Komarica. Došli su svi osim bolesnih i onih koji su u inozemstvu na studiju ili u drugim službama.

Najprije su zajedno slavili sv. misu u kapeli Ordinarijata. Biskup Franjo je u svom nagovoru na primjeru života i djelovanja sv. Ivana Bosca potaknuo svećenika da se poput njega svim silama uma i srca stavljaju na raspolaganje Kristu, Dobrome Pastiru u njegovoj brizi za svakoga čovjeka i njegovu besmrtnu dušu.

Uslijedio je dugi radni sastanak u dvorani Ordinarijata. Najprije je biskup Franjo imao uvodno predavanje o prezbiteriju jedne mjesne Crkve, njegovom mjestu, ulozi, poslanju i načinu djelovanja, kako je to sadržano u koncilskim i po koncilskim dokumentima te tumačenjima papa. Predavanje je završio nizom konkretnih zaključaka s obzirom na vjerodostojni svećenički život i pastoralno djelovanje, na međusobnu bratsku povezanost i uzajamno duhovno, pastoralno i materijalno pomaganje i zajedništvo, na razne mnogostruke izazove, obaveze i inicijative te na aktualiziranju crkvene nauke i prakse u specifičnom okruženju dijaspore i misijskog djelovanja, u kojemu se nalaze svećenici banjolučke biskupije.

Uslijedila je duga , otvorena i plodna diskusija u kojoj su uzeli riječ svi nazočni svećenici. Izneseni su podatci o broju i starosnoj dobi aktivnih svećenika na području biskupije te i onih koji su bilo na studiju ili dušobrižništvu u inozemstvu ili su bolesni i odnosno umirovljeni uslijed kanonske dobi.

Prezentirani su i broj(evi) župljana po dramatično fizički uništenim župama na području entiteta RS. Razmatrane su razne potrebe i mogućnosti novih prilagodbi i osuvremenjivanju načina pastorala i mog djelovanja te o raspoređivanju svećenika na nove aktualne službe u biskupiji. Raspravljano je i sveo dramatičnijem stanju glede novih duhovnih zvanja uslijed pomanjkanja djece i mladih po mnogim župama te o potrebi odgajanja vjernika za veću suodgovornost za svoju župnu zajednicu.

Izražena je želja da se u što skorije vrijeme započne- u duhu crkvenih propisa i preporuka – s konkretnim iskoracima i rješenjima- za dobro samih svećenika ali i vjernika katolika te drugih sugrađana na području cijele biskupije

Biskup Franjo je izvijestio o najnovijim naporima glede zdravstvenog, mirovinskog osiguranja svećenika te izrazio je zahvalnost svećenicima za njihovu dosadašnju vjernost Kristu i Crkvi, te za dragocjenu pomoć njemu u vođenju ratnom tragedijom najviše nastradale katoličke biskupije ne samo u BiH, nego u cijeloj Europi.

Zahvalio je za i bratsko ozračje i plodan rad svih na ovom sastanku dijecezanskih svećenika, na kojem je zbog objektivnih razloga i subjektivnih poteškoća moglo sudjelovati samo 17 od ukupno 32 inkardinirana u biskupiju.

TABB
Banja Luka, 1. veljača 2018.